Alle skal ha vannmåler i Asker innen 2021

Kommunen har vedtatt at alle husstander i Asker skal ha fjernavleste vannmålere. Det betyr at de som ikke frivillig har installert vannmåler før 31.12.2020

Kommunen har vedtatt at alle husstander i Asker skal ha fjernavleste vannmålere. Her kan du lese saksfremlegget og vedtaket Det betyr at de som ikke frivillig har installert vannmåler før 31.12.2020 vil få et varsel om å installere vannmåler og eventuelt påfølgende pålegg etter 2020.

Bor du i et sameie eller blokk hvor det er installert felles vannmåler, er du ikke pålagt å installere vannmåler for din boenhet.
Med en vannmåler betaler du kun for ditt faktiske forbruk av vann. Dette gir den mest rettferdige måten å fordele kostnadene på vann- og avløpstjenestene i Asker. 


Tilskudd til installering av vannmåler
I perioden 1.06.2019 til om med 31.12.2020 får du et tilskudd på kr 1500,- når du installerer vannmåler i din bolig. Utover denne perioden gis det ikke tilskudd.
Når vannmåleren er installert sender du som huseier eller rørlegger inn dokumentasjon om at vannmåleren er installert til postmottak@asker.kommune.no
Dokumentasjonen må inneholde: Gårds- og bruksnummer på eiendommen (pluss eventuelt seksjonsnummer), nummer på vannmåler, hvor i huset vannmåleren er plassert og bilde av montert vannmålerinstallasjon.
Spør eventuelt din rørlegger hvis du trenger hjelp til å ta bilde og sende inn dokumentasjonen.
Tilskuddet vil bli trukket fra på den første fakturaen du mottar for kommunale vann- og avløpsavgifter.


Ta kontakt med oss i dag for bestilling og montering av vannmåler.

0 0
Feed