Alle skal ha vannmåler i Asker innen 2021

Kommunen har vedtatt at alle husstander i Asker skal ha fjernavleste vannmålere. Det betyr at de som ikke frivillig har installert vannmåler før 31.12.2020 vil få et varsel om å installere vannmåler og eventuelt påfølgende pålegg etter 2020.Med en vannmåler betaler du kun for ditt faktiske forbruk av vann. 

Ta kontakt med oss i dag for bestilling og montering av vannmåler.

0 0
Feed