Oljefyr

Oljefyringsforbud

Du har sikkert fått med deg at all oppvarming ved bruk av fossil olje er forbudt fra 2020.

Installerer du en miljøvennlig varmeløsning, kan du få lavere energiutgifter og økt boligverdi.

Har du et vannbårent varmeanlegg kan du fortsatt bruke det med andre energikilder. Forhør deg med rørlegger om hva som må gjøres først.

Du kan lese mer om kostnader og alternative varmeløsninger her. 

0